Phát Triển Web Ứng Dụng

Phát Triển Web Ứng Dụng

Web ứng dụng là một trang web cũng là một ứng dụng. Web ứng dụng chạy ở mọi hệ điều hành, mọi nền tảng.

Web ứng dụng, ứng dụng web tiến bộ.

PWA ( Progress Web Application ) ứng dụng web tiến bộ là một phần mềm ứng dụng được phân phối qua nền tảng web. Với tôi web ứng là một niềm đam mê thật sự. Khi tôi (@mrsong.dev) bắt đầu nghiên cứu và trải nghiệm đó. Tôi nhận thấy rằng đây thật sự là tương lai. Tôi đã làm từ phần mềm cho đến các ứng dụng đầu tiên, tôi nhận thấy rằng web ứng dụng sẽ con đường mình phải làm và tiến về phía trước giống như bạn đang tiến hóa trên một quá trình mới.

Nghiên cứu.

Có thể đây là một dịch vụ của công ty nhưng tôi không thể giải thích và nói dể hiểu để bạn hiểu rằng web ứng dụng là gì? Chỉ có sự trải nghiệm của chính bản thân tôi mới có thể nói lên điều bạn cần biết. Ứng dụng web tiến bộ là một website chạy trên mọi nền tảng ( OS, Android, Window ... ) và mọi hệ điều hành nếu hệ điều hành đó có thể cài đặt trình duyệt web. Nếu bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn hãy đọc những bài viết từ tôi.

Phát triển.

2007 - 2010 - 2013 - 2015 - 2019. Hơn 10 cho sự phát triển và sẵn sàng website có thể chạy trên mọi hệ điều hành tương tự như một ứng dụng. Hành trình của tôi chỉ bắt đầu từ năm 2016 khi những ngày đầu tôi thấy được tương lai của ứng dụng web tiến bộ. "Azemis - Nền tảng phát triển ứng dụng web tiến bộ" chính câu slogan đã nói lên những việc chúng tôi sẽ xây dựng và phát triển trong tương lai.

Đặc điểm nổi bậc cửa ứng dụng web tiến bộ.

Phát triển Web ứng dụng nên chọn Azemis,

" Web ứng dụng - Tôi phải đi con đường này vì con đường này là một ước mơ còn dang dở của một người thầy của tôi. "

— Huỳnh Nhân Quốc ( Song ) —

Huỳnh Nhân Quốc - Dịch Vụ

Nhiều dịch vụ cho bạn lựa chọn.

Quảng Cáo - Tiếp Thị

Quảng Cáo - Tiếp Thị

Nhận quảng cáo facebook, quảng cáo google, tiếp thị số nhằm vào khách hàng mục tiêu.

Thiết Kế Website

Thiết Kế Website

Nhận thiết kế website theo yêu cầu với giá cả hợp lý tùy từng trường hợp của khách hàng theo từng yêu cầu.

Phát Triển Web Ứng Dụng

Phát Triển Web Ứng Dụng

Web ứng dụng là một trang web cũng là một ứng dụng. Web ứng dụng chạy ở mọi hệ điều hành, mọi nền tảng.

Xây Dựng Thương Hiệu

Xây Dựng Thương Hiệu

Từ thiết kế hình ảnh, đồ họa. Đến thiết kế website và phát triển website. Nội dung và quảng cáo facebook, google.

Thiết Kế UI/UX

Thiết Kế UI/UX

Thiết Kế UI/UX, thiết kế đồ họa, banner, logo... Thiết kế bản mẫu demo, mockup, hình ảnh quảng cáo sản phẩm.

Phát Triển Nền Tảng

Phát Triển Nền Tảng

Xây dựng nền tảng, hệ thống ERP - CRM - HRM nhằm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp.