Thiết Kế Website

Thiết Kế Website

Nhận thiết kế website theo yêu cầu với giá cả hợp lý tùy từng trường hợp của khách hàng theo từng yêu cầu.

Website là gì?

"Website là một trang mạng...". Đó là cách giải thích nó quá giống như "Mọt sách". Với tôi website là "bộ mặt của một cá nhân hoặc doanh nghiệp nào đó". Bạn có thể xem website của tôi tại đây.

Thiết Kế Website để làm gì?

Website giúp bạn đưa doanh nghiệp bạn, sản phẩm của bạn, hồ sơ của bạn publish ra toàn cầu. Website giúp khách hàng tìm đến bạn tốt hơn, hiểu được bạn nhiều hơn, hiểu sản phẩm bạn rõ hơn và hiểu được giá trị những gì bạn đang làm nhiều hơn. Website là những gì bạn muốn người khác biết đến bạn, là "bộ mặt" của bạn trên Internet.

Thiết kế Website, Tại sao chọn chúng tôi?

Có lẽ những lời lẽ chẳng thể thuyết phục được bạn. Tôi sẽ tìm lý do để thuyết phục bạn. Bạn có thể nhìn vào những gì tôi làm, team tôi làm. Những gì chúng tôi là được và bạn sẽ hiểu giá trị của nó. Chúng tôi không dùng lời lẽ để thuyết phục người nào đó. Chúng tôi chỉ sử dụng sản phẩm và cách chúng tôi làm việc để thuyết phục bạn.

Chúng tôi thiết kế những loại hình website nào?

Chúng tôi nhận thiết kế website từ những website landing page cho đến các nền tảng hàng triệu người dùng, chúng tôi tự tin vào khả năng công nghệ của chúng tôi. Bạn cũng có thể thấy được những nền tảng tôi đang phát triển. Và đây là những loại website chúng tôi thiết kế và phát triển.

Lợi ích của bạn khi chọn chúng tôi thiết kế website.

" Website như một người phụ nữ hiểu chuyện, càng nghiên cứu - tìm hiểu càng thấy hấp dẫn và thú vị."

— Huỳnh Nhân Quốc ( Song ) —

Huỳnh Nhân Quốc - Dịch Vụ

Nhiều dịch vụ cho bạn lựa chọn.

Quảng Cáo - Tiếp Thị

Quảng Cáo - Tiếp Thị

Nhận quảng cáo facebook, quảng cáo google, tiếp thị số nhằm vào khách hàng mục tiêu.

Thiết Kế Website

Thiết Kế Website

Nhận thiết kế website theo yêu cầu với giá cả hợp lý tùy từng trường hợp của khách hàng theo từng yêu cầu.

Phát Triển Web Ứng Dụng

Phát Triển Web Ứng Dụng

Web ứng dụng là một trang web cũng là một ứng dụng. Web ứng dụng chạy ở mọi hệ điều hành, mọi nền tảng.

Xây Dựng Thương Hiệu

Xây Dựng Thương Hiệu

Từ thiết kế hình ảnh, đồ họa. Đến thiết kế website và phát triển website. Nội dung và quảng cáo facebook, google.

Thiết Kế UI/UX

Thiết Kế UI/UX

Thiết Kế UI/UX, thiết kế đồ họa, banner, logo... Thiết kế bản mẫu demo, mockup, hình ảnh quảng cáo sản phẩm.

Phát Triển Nền Tảng

Phát Triển Nền Tảng

Xây dựng nền tảng, hệ thống ERP - CRM - HRM nhằm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp.